Stichting met het ideŽle doel:
"Het bieden van de mogelijkheid voor lerenden om binnen een bedrijfsmatige leeromgeving ervaringen en competenties te ontwikkelen."

Authentiek bedrijfsleren

Een nieuwe leerweg voor werkenden die in het bedrijf leren, met de kenmerken: individueel, werkplekleren, onderzoeksopdrachten die vanuit de praktijk naar de theorie werken. Ondernemers willen dat het leerprogramma geen afgeleide is van de voltijdse opleiding voor jongeren, maar qua inhoud, organisatie en aanbiedingsvorm aansluit op de kennis, ervaring en behoeften van de werkende volwassenen c.q. ondernemer.

De bedrijven in de keten hebben voortdurend behoefte aan scholing die bijdraagt aan de vernieuwingen. Steeds meer bedrijven organiseren zich in partnerschappen om slimmer te kunnen werken en om een betere afzetpositie te krijgen naar de markt. Innoveren en leren gaan samen. Ondernemers gaan niet naar een klas maar willen lerend werken.

  • Flexibilisering van het onderwijs; maatwerk gericht op enerzijds brede ketenkennis en anderzijds juist vak inhoud in de gewenste uitstroomdifferentiatie.
  • Doorstroomtrajecten. De doorstroom naar mbo+ opleidingen, Associate Degree in ondernemerschap, (verkorte) deeltijd hbo-trajecten.
  • Bevorderen van sociale innovatie, stimuleren van leerculturen informatieverstrekking over subsidiemogelijkheden op het terrein van scholing.
  • Structurele samenwerking tussen intermediairs en onderwijsinstellingen.
  • Samenhang tussen initieel en post initieel onderwijs (inclusief de BBL trajecten) onderbouwd met een heldere EVC structuur.
Inlichtingen voor toelichting en ondersteuning:
Woody Maijers
maijers@live.nl
wmaijers@rolloveronderwijs.nl
06-53330367


RollOverEducatie

Wat is RollOverEducatie?
MBO diploma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Werknemers opleiden in de praktijk van het bedrijf.
Opleiden volgens het gildesysteem. Aanmelding van leerlingen gebeurt door een zorginstelling, een gemeente, een branche of een bedrijf.

Inloggen leerlingen 50|50

Website RollOverEducatie

Inlichtingen:
Cor Nieuwenhuijse
cnieuwenhuijse@rolloveronderwijs.nl
06-53781425